Locatie

aanzicht vanaf straat

gezicht vanuit noordoosten

Parkeren

Mogelijk op de openbare weg (betaald of vergunning).

Locatie/Bereikbaarheid

In het centrum van Gouda, op 150 meter van het NS-station (intercitystation), het kernwinkelgebied en uitvalswegen.

Crabethstraat 38

Opleveringsniveau

In de huidige staat, met onder meer:

  • Deels marmoleum en deels vloerbedekking;
  • Telefoon- en netwerkbekabeling;
  • C.V. middels radiatoren;
  • Systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
  • Keukenvoorziening (gemeenschappelijk);
  • Toiletgroep (gemeenschappelijk);

Aanvaarding

In overleg.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mits dit geen verlaging tot gevolg heeft.

Huurbetaling

De betaling van de huurprijs, servicekosten en de B.T.W. geschiedt in termijnen van 1 maand bij vooruitbetaling.

Huurtermijn

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor nader vast te stellen termijnen.

Zekerheid

Huurder dient binnen 2 weken na ondertekening van de huurovereenkomst, maar uiterlijk een dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom te voldoen voor een betalingstermijn van 3 maanden, inclusief servicevoorschot en omzetbelasting.